Fullt kanotsläp på väg

Ännu en förtrupp på väg till lägerplatsen. Regnet har tvättat kanoterna längs vägen.
Nu är vi framme och regnet slutade!

Annonser